ARCHALTFOTOKONZERV

Kislexikon  |   Szótárak  |   Agnoszkáló táblázat  | Vegyszerismertető |  Petőfi dagerrotípia  Dagerrotip ötvösjelek  |   Dagerrotip lemezméretek  |  Dagerrotip installációk és konzerválás  |   Üveglemezméretek  Vizit és más kártyaméretek  | Magyar-magyar fotószótár | Analóg vég  | Linkek  | Irodalomjegyzék | Főmenü  |  Fórum  | Blog | E-mail |

Dictionaries  | Petőfi daguerreotype  Daguerreotype hallmarks | Daguerreotype Installations types  |   Daguerreotype sizes | Glass plate sizes | Visit & other card sizes | Links |  Literature | English menu  | Forum  | Blog | E-mail |
Tömösváry László: Magyar fényképész.


tomoscimlap
   


című, 1863-ban, Pesten megjelent könyvét. Lényegében ez volt az első olyan, magyar nyelvü, fényképészeti szakkönyv mely önálló szerzői munka (nem csak fordítás mint az 1840-ben megjelent dagerrotip leírás: Daguerre képei' elkészítése' módjának leírása, Zimmermann Jakab fordításában link) és könyvnyi terjedelmü, alaposságú. Nem sok példány maradt fenn belőle, én csak egyről tudok de lehet persze olyan is amiről nem.

A "folytatásos" közlés azt jelenti, hogy ugyan a teljes szöveg benne van az alanti .pdf fájlban,  de az ocr-ezett anyag hibáinak korrigálása zajlik éppen és ez jó lassan megy (idő hiányában és mert elég vacakolós). Ha teljesen kész lesz majd felmegy a MEK-be, ahová való (itt csak addig lesz míg készül).

Az eredeti szöveg helyesírásán nem változtattam (általában még a nyomdahibákon sem) legfeljebb benne maradhatott néhány ocr hiba a szövegben - amiket nem vettem észre. Lehet, hogy a már kijavított rész is
elég furcsának fog tűnni mai szemmel, mintha ékezet és betühibák sokasága lenne benne de ilyen az eredeti szöveg és vélhetőleg a korabeli írásmód is. A teljes könyv 120 oldal + 104 oldalnyi függelék.

Letölthető anyag:

 egy részben korrigált változat a Facebook Magyar Kollódisták és a Velük Szimpatizálók csoprtja fájljainál van (Fbook és csoporttagság kell hozzá) tomosegesz.pdf:

https://www.facebook.com/groups/141978655936660/399705790163944/

** („Magyar fényképész") czimü kézikönyvre
hirdet előfizetést 3 ftjával Tömösváry László, okleveles
gyógyszerész. E téren, irodalmunkban ez
lesz az első munka. A legjelesebb külföldi szerzők
művei után van dolgozva, s különösen a fényképészet
vegytani oldalára lesz nagy figyelemmel, s
a photographia titkaiba kivánja bevezetni az olvasót.
Az előfizetési pénzek a „Gyógyszerészeti hetilap"
szerkesztőségéhez (Pest, aldunasor 3 sz.)
küldendők.

Vasárnapi Ujság 14-ik szám. Tizedik évi folyam, Pest, április 5-én 1863. 126 oldal.

http://epa.oszk.hu/00000/00030/00475/pdf/00475.pdf